Tin TQ - Đài Loan 4/4: Máy bay chống ngầm tiến sâu; Đài Loan cảnh giác với sách tẩy não của TQ

- Máy bay chống ngầm Trung Quốc xâm nhập ADIZ của Đài Loan

- Mỹ nhắc lại cam kết cải thiện quan hệ với Đài Loan

- Đài Loan cảnh giác với sách tẩy não người Đài của Trung Quốc

- Nhóm ủng hộ Đài Loan của EU chào đón 3 thành viên mới

- Báo cáo: Trung Quốc giám sát, hạn chế ngôn luận đối với truyền thông Đài Loan

- Bình luận: Tâm lý tội phạm của các quan chức Trung Quốc