Tin thế giới 10/10: Hạn chế của Mỹ đối với Alipay và WeChat sẽ tác động gấp trăm lần Huawei?

- TT Donald Trump muốn tranh luận lần hai lùi một tuần

- Đài Loan dự định mua xe tăng tối tân nhất

- Anh khẳng định có bằng chứng Huawei thông đồng với chính phủ Trung Quốc

- NATO rút quân cùng với Mỹ khỏi Afghanistan - 'Cùng đến thì cùng đi'

- Hoa Kỳ thay thế Trung Quốc trong một dự án hạt nhân ở Rumani

- Mỹ xem xét các hạn chế với Alipay và WeChat: Tác động sẽ lớn gấp trăm lần so với Huawei

- Giải mã chiến dịch của Mỹ nhằm loại bỏ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng công nghệ