-Giám đốc Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ dự định thăm Đài Loan
-Nhật Bản hạ thủy tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới
-Hai nhóm ủng hộ quyền được sống của thai nhi kiện Thị trưởng Washington
-Giuliani: Số phiếu của 28 tiểu bang Hoa Kỳ được đếm ở nước ngoài
-Chiến dịch TT Trump công bố 9 điểm mấu chốt của các vụ kiện gian lận bầu cử