Khi tiến trình bầu cử bước vào giai đoạn quan trọng nhất thì xuất hiện hai vấn đề nghiêm trọng tác động đến vận mệnh của Mỹ. Một là, Biden muốn giành được quyền lực bằng cách gian lận, liệu ông ta có thành công? Hai là, Mỹ có nguy cơ phải đối diện với cuộc nội chiến?

Ngày 02/12, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu được coi là quan trọng nhất cuộc đời mình. Trong đó ông tỏ lòng quyết tâm bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ. Lời nói này khiến người ta lờ mờ cảm nhận thấy sắp có một trận chiến kinh thiên động địa xảy ra.