Tin COVID-19 sáng 24/5:

- Việt Nam: Thêm 129 ca trong 24 giờ
- Vợ chồng dương tính SARS-CoV-2 ở Times City đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người
- 2 vợ chồng mắc COVID-19 cố thủ trong nhà, có lịch trình di chuyển phức tạp
- Bắc Giang tìm người đi trên nhiều chuyến xe chở công nhân Công ty Samsung
- Thế giới có trên 148 triệu người mắc COVID-19 được điều trị khỏi