- Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý về ngân sách tạm thời với thời hạn là ngày 18 tháng 2 năm sau
- Ông Trump đã bán được 100.000 cuốn sách mới xuất bản, cung không đủ cầu, nhà xuất bản phải in thêm
- Thêm kết quả thăm dò tiêu cực cho ông Biden
- Người phát ngôn chính của bà Kamala Harris sẽ ra đi, thêm một quan chức cấp cao khác thuộc nhóm của phó tổng thống rời bỏ chức vị
- Thăm dò: 80% cử tri đảng Dân chủ sợ Omicron, chỉ 35% cử tri đảng Cộng Hòa lo ngại