- Tắm biển, du lịch, ra khơi sau tháng ngày dài chống dịch Covid-19

- Đề xuất tăng mức phạt với nhiều vi phạm giao thông đường bộ

- Tổ chức sinh nhật ở cơ quan, Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu Sở Công thương rút kinh nghiệm

- Tin nhắn cuối cùng của vợ: 'Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha'