- Spa, cắt tóc gội đầu, nhà hàng ở Hải Dương được mở cửa từ 18/9

- 3 năm tù cho F0 làm loạn chốt kiểm dịch, lây Covid-19 cho 7 người

- Nhiều cán bộ ở Bộ Quốc phòng bị nhóm sản xuất xăng giả mua chuộc thời gian dài