Tin cập nhật 16/10: Chuyên gia: TP.HCM nên mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế
---------
- Đường sắt Việt Nam xin Thủ tướng cho nhập 37 toa xe cũ từ Nhật Bản để cải tạo khai thác
- Vụ xả dầu ra môi trường ở H.Phúc Thọ, Hà Nội: Phát hiện thêm 4 điểm xả
- Chuyên gia: TP.HCM nên mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế
--------