'bậc thầy' trong việc tìm kiếm mùi của tiền từ những thứ tưởng như đã đổ nát