Tin Biển Hoa Đông 5/5: Phân tích điểm nóng: Một người, một thuyền, ĐCSTQ thử nghiệm chiến thuật mới tấn công Đài Loan?

00:00 Điểm tin
00:36 Phóng xong mô-đun lên không gian, tên lửa TQ rơi tự do, dự đoán đi qua Đài Loan
01:45 Bà Thái Anh Văn nhận được giải thưởng từ Diễn đàn An ninh Quốc tế
04:04 Đài Loan được ca ngợi là hình mẫu của tự do báo chí châu Á
08:31 Phân tích điểm nóng: Một người, một thuyền, ĐCSTQ thử nghiệm chiến thuật mới tấn công Đài Loan?