- Nhật cam kết củng cố liên minh với Mỹ vì hòa bình ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

- TQ thay đổi chiến lược xảo quyệt và nguy hiểm hơn, đẩy mạnh yêu sách “Tứ Sa” thay cho “Đường 9 đoạn”?

- Báo cáo: Trung Quốc là mối đe dọa số một đối với tự do hàng hải của Hải quân Mỹ 

- Thế giới bước vào vòng xoáy cuộc đua vũ trang khi chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng, Trung Quốc tăng 26 năm liên tiếp?