- Đài Loan: Trung Quốc lợi dụng chiến tranh Ukraina làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ ở Thái Bình Dương

- Bình Luận: TT Biden đã phá hủy "chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" 

- ‘Đối đầu’ hải quân Mỹ -Trung sẽ ngày càng ác liệt?