Tin biển Đông 5/4: 'Trò chơi' ở Biển Đông chưa kết thúc - Mỹ cần phải làm gì?

- Bộ trưởng Philippines: Trung Quốc có ý định chiếm thêm các khu vực ở Biển Đông

- Đến lượt Canada thách thức Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông

- 'Trò chơi' ở Biển Đông chưa kết thúc - Mỹ cần phải làm gì?