- Tổ chức ‘giữ lời thề’ kêu gọi TT Trump sử dụng quân đội để ‘ngăn đảo chính thông qua bầu cử’

- Tái kiểm phiếu xác nhận TT Trump thắng tại hạt Antrim, trước đó tuyên bố Joe Biden thắng

- Georgia chấm dứt hợp đồng với những nhân viên thăm dò ý kiến nêu lên lo ngại về bầu cử