Tập đoàn Trường Giang Tam Hiệp của sông Dương Tử là một “cứ điểm trọng yếu” của phe Giang Trạch Dân. Trước đó, tổ Thanh tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chỉ trích Tập đoàn Tam Hiệp vì “một số người thân của lãnh đạo cấp cao đã can thiệp vào việc xây dựng dự án, một số hoạt động đấu thầu mờ ám v.v.”. Dự án Tam Hiệp đã bị nhiều chuyên gia thủy lợi chất vấn và phản đối ngay từ ban đầu, nhưng Giang Trạch Dân vẫn khăng khăng yêu cầu khởi công xây dựng.