Tiên tri Ba Tư cổ đại: Thế giới cuối cùng sẽ diễn ra cuộc chiến chính-tà quyết liệt - DKN TV

Nhà tiên tri cổ đại Ba Tư Zarathushtra (người Hy lạp gọi ông là Zoroaster) sống vào khoảng 3000 năm trước (cũng có nơi truyền là 2500 năm trước). Ông đã dự ngôn về một cuộc chiến xảy ra giữa thiện và ác.

Zarathushtra nói rằng, ông tuân theo thiên mệnh, ý chỉ của thần Trí Huệ và Quang Minh, đem chân lý truyền bá cho con người khắp nhân gian. Ông nói: “Trong vũ trụ có một thế lực tà ác đen tối chống lại Quang Minh, vì thế mà cả thế giới sẽ rơi vào cuộc chiến giữa chính và tà. Tất cả mọi người trên trái đất đều có quyền lựa chọn giữa thiện và ác, và thế giới mới sẽ được sinh ra sau trận chiến khốc liệt này”. Cho dù là quyết định như thế nào đi nữa, thì cuối cùng “Chính ắt thắng tà”, thế lực tà ác sẽ bị thất bại và sức mạnh của Quang Minh sẽ đến với nhân gian.