Gần 900 cơ sở y tế có dịch vụ phá thai tại Mỹ đã mất tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra một bản đề xuất vào tháng 5 vừa qua, The BL đưa tin.
Theo các quy định mới được ban hành từ chỉ đạo của Tổng thống Trump, những cơ sở thực hiện chương trình Kế hoạch hóa Gia đình và các chương trình phá thai khác đã bị từ chối tiếp cận các nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước, trừ khi họ tách biệt dịch vụ phá thai với các dịch vụ khác.