Mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất cho một cá nhân là 950 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại Hải Dương.