Thống kê cho thấy cứ 10 người trên thế giới sẽ có một người bị mù màu.