Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chưa có dấu hiệu chấm dứt, nạn châu chấu vốn hoành hành ở hơn 10 nước trên thế giới, giờ đây chúng với hàng trăm triệu con lại đang đổ bộ vào Trung Quốc. Nạn châu chấu bùng phát ở các tỉnh như Cát Lâm, Hồ Nam, Hắc Long Giang… Được biết, đàn châu chấu đang ở dạng ấu trùng, nhưng chúng di chuyển rất nhanh, mật độ lớn, rất nguy hiểm đối với nông sản.