Hiện nay, hễ nói đến Thần với một số người, họ sẽ lập tức nói: Tôi chỉ tin khoa học thôi. Ý nói rằng họ không tin Thần Phật, dường như trong tư tưởng của họ thì khoa học và Thần học đối lập với nhau.
Nhưng thật bất ngờ rằng, đại đa số các nhà khoa học trên thế giới đều là người tín Thần. Như nhà khoa học nổi tiếng Newton và Albert Einstein cũng vậy, họ đều tín Thần.
Albert Einstein nói một câu nổi tiếng rằng: “Khi một nhà khoa học cố gắng leo lên đến đỉnh cao, mới phát hiện ra nhà Thần học đã ngồi ở đó từ lâu rồi…”