- Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 4 người ở TP.HCM không có bệnh nền

- 14 tỉnh thành sẵn sàng chi viện hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19