M.U lại tái ngộ khắc tinh Barcelona, Juventus gặp đối thủ duyên nợ Ajax trong khi Man City và Tottenham sẽ phải loại nhau từ sớm