Cung điện Hoàng gia Monaco hôm 19/3 cho biết Thân vương Albert II dương tính với virus Vũ Hán, trở thành nguyên thủ trên thế giới nhiễm COVID-19.