Trong Sấm ký, bản quốc ngữ Hương Sơn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mở đầu bằng câu thơ: “Nước Nam thường có thánh tài” như một lời khẳng định nước Nam là một vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Thành ngữ Trung Hoa có câu “Sơn Tiên Thủy Long” tạm hiểu là: “núi không cần cao vẫn có tiên ở nên danh nổi, nước không vì sâu vẫn có rồng nằm nên hóa linh”, cũng có thể dùng để nói về nước Nam ta vậy. Hôm nay, kính mời quý vị khán giả cùng Thuỷ Miên và DKN-Văn Hoá tìm hiểu về cuộc đời của một người thầy nổi tiếng trong lịch sử nước Nam, mà đức hạnh của Ngài đã lay động cả quỷ Thần.