Tin chuyên đề:

- TQ sửa đổi hiến pháp như trở bàn tay: Đặng phủ nhận Mao, Tập phủ nhận Đặng, ai sẽ phủ nhận Tập?
- Vụ nổ lớn ở Thẩm Dương (TQ) mạnh như một vụ tấn công tên lửa
- Chuyên gia Mỹ: tuyên bố "dân chủ" của ông Tập là để giảm bớt áp lực tư tưởng của TG cho ĐCSTQ