Hiện tại, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang trong tình thế nguy khốn, Tập Cận Bình cũng đang phải đối mặt với các vấn đề trong và ngoài nước ngày càng trở nên gay gắt, bốn bề thù địch. Gần đây, Tập đã liên tục bố trí hệ thống an ninh để ngăn chặn các cuộc đảo chính cấp cao trong đảng.