Tân Cương đang là hiện trường của tàn ác, là nơi để nhân loại hiểu rõ được bản chất của một lực lượng phản nhân tính nhất, làm ra các việc tàn ác nhất trong lịch sử loài người.