Theo Epochtime, Giáo sĩ Do Thái Yosef nhấn mạnh rằng: Thượng Đế bắt đầu từ những quốc gia này, cuối cùng có thể sẽ thẩm phán rất nhiều quốc gia khác, mà kết cục của các quốc gia đó có thể sẽ rất thê thảm...