Mặc dù Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công 20 năm trong sự tàn bạo và khốc liệt, nhưng PLC lại nhanh chóng nở rộ ở VN. Đặc biệt khoảng 10 năm gần đây, có rất nhiều công viên đều đông người tập, thu hút các nhà khoa học, bác sĩ, tiến sĩ đều tham gia. Vậy vì sao Pháp Luân Công lại phổ biến ở VN?....