Trải qua thời kỳ Đại Cách mạng Văn Hóa ở Trung Quốc và tận mặt chứng kiến những dối trá, tàn bạo của chế độ cai trị độc tài ĐCSTQ, tác giả Yangtian Li đã có bài bình luận trên The Epoch Times về những điểm tương đồng giữa phong trào tàn sát người dân thời ấy, với sự tấn công vào TT Trump từ hàng loạt các kênh truyền thông và cả các thế lực cánh tả trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.