… Nhưng chính họ, “cánh tả lại là người thực sự muốn làm những điều mà họ vẫn cáo buộc ông Trump đã làm”.

Ban Biên tập của Issues Insights đã có một bài viết thu hút khi vạch trần sự giả dối của Đảng Dân chủ Mỹ và các kênh truyền thông dòng chính thiên tả, mặc dù Ban Biên tập cũng khẳng định rằng họ không đồng ý với tổng thống Trump về một số điểm.