Chắc hẳn tất cả chúng ta đều từng nghe nói đến địa ngục, nơi được cho là chuyên trừng phạt người ác, kẻ xấu. Vậy con người sau khi qua đời, sẽ đi về đâu? Ai là người phải xuống địa ngục chịu trừng phạt?