Ngày 29/6, dự luật an ninh Hồng Kông chính thức được thông qua và dự kiến sẽ được triển khai ngay lập tức tại Hong Kong vào ngày 1/7. Tuy nhiên, ngoại giới phát hiện rằng các cách làm gần đây của Hong Kong và Bắc Kinh rất kỳ lạ, cảm giác như chỉ để phô trương thanh thế hù dọa người. Nhật Bản nhận xét rằng dưới áp lực mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, núp sau những hành động hăm doạ này là một Bắc Kinh đang run sợ.