Ông Thái Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, trong 2 ngày đã mở 3 cuộc họp liên tiếp bàn thảo về vấn đề dịch bệnh, tuyên bố rằng “Bắc Kinh đã bước vào thời kỳ khác thường”.