Phú Thọ: Dùng điều hòa sai cách, bé trai 8 tuổi liệt mặt, méo miệng