Tiêu chuẩn cái đẹp mỗi lúc một khác, nhưng vẻ đẹp ngàn năm của người phụ nữ ôn nhu chẳng bao giờ phai tàn, mà vẻ đẹp đó chẳng thể nhờ phẫu thuật mà có được. Nét hấp dẫn của người phụ nữ là từ tu thân mà có.

Nữ nhi là nữ nhi, nếu một người phụ nữ không hiểu thế nào là ôn nhu, từ tốn thì chính là từ bỏ món quà đẹp nhất và trân quý nhất được ban cho.