Một phóng viên của tổ chức điều tra phi lợi nhuận có tên Dự án Veritas đã xâm nhập vào phong trào cộng sản vô chính phủ Antifa tại Mỹ, và cho biết nhóm này được tổ chức chặt chẽ, có lễ kết nạp, các giao thức bảo mật và các khóa đào tạo để thực thi các hành vi bạo lực.