Vụ kiện chống lại Facebook có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định với các ông lớn mạng xã hội khác có thể sẽ có một số thay đổi trên Twitter và YouTube.
Trong phong trào tẩy chay các mạng xã hội kiểm duyệt đang bùng nổ ở Mỹ, các kênh truyền thông trung thực đều đang kêu gọi người dùng hãy sử dụng các mạng xã hội thay thế an toàn hơn để chia sẻ các bài viết của họ.