Hơn 20 năm trong cuộc sống hôn nhân, trải qua những buồn vui, chị tin rằng người phụ nữ có tâm lương thiện, chú trọng tu dưỡng bản thân sẽ mang đến cho gia đình rất nhiều phúc đức.