Xin được gửi đến quí vị toàn văn bài viết của Tiến sĩ Phạm Cao Tùng, hiện đang sống tại Paris, Pháp.

Mời các bạn cùng đón nghe.