Buổi họp ở Nhà trắng về tình trạng buôn người ở khu vực biên giới phía Nam nước Mỹ và quan điểm kiên định của Tổng thống Trump trong việc giải quyết tình trạng này.