Thông qua câu chuyện của Nguyên San San và chồng Tạ Yến Ích, bộ phim kể về sự thức tỉnh và tính kiên cường của một gia đình bình thường tại Trung Quốc.