Chúng ta ai cũng mong có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng mọi việc trên đời chưa bao giờ là dễ dàng. “Một đời, một kiếp, nguyện mãi bên nhau” không phải lúc nào cũng mỹ mãn như nguyện vọng thuở ban đầu.