Ad will display in 09 seconds

Ông Trump: Trung Quốc đang chịu cảnh ‘tồi tệ nhất trong 57 năm qua’