Ngày 3/9, tại Đại lễ đường Bắc Kinh nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Nhật, ông Tập Cận Bình đã 5 lần nói câu “tuyệt nhiên không ủng hộ” đối với việc ngăn cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với người dân Trung Quốc. Sự việc đã gây náo động trên Internet, nhiều người dùng mạng Trung Quốc cũng đã để lại lời nhắn ngay sau bài phát biểu của ông Tập.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, thái độ mạnh mẽ lần này của Tập Cận Bình để trói chặt ĐCSTQ và người dân Trung Quốc lại với nhau, là vì Hoa Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh sự tách biệt giữa chế độ ĐCSTQ và người dân Trung Quốc, biểu hiện này của Hoa Kỳ đã khiến Tập Cận Bình sợ hãi.