"Ở bất cứ nơi nào bạn nhìn, sự tự tin đã trở lại, việc làm đã trở lại... Nước Mỹ đã trở lại và chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!"