Hiện tại, truyền thông nước ngoài rất chú ý về sự sụp đổ của niềm tin xã hội ở đại lục, điều này có thể gây khó khăn cho việc duy trì tính hợp pháp của chế độ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tạo ra. Do tình hình dịch bệnh, nền kinh tế Trung Quốc đã suy giảm, một số lượng lớn người thất nghiệp đã bắt đầu bày tỏ sự không hài lòng, và nguồn vốn nước ngoài thì đang mất niềm tin vào môi trường đầu tư của đại lục.