Bạn có biết đũa rửa không sạch cũng có thể gây ung thư?